Här fyller du i all information ang. din reklamation. Var noga med att fylla i så mycket du bara kan.
Då detta skickas till leverantören, ju mer information du skickar med desto fortare kommer det att gå.
Var har du köpt din produkt:
Säljare:
  Säljarens namn hittar du på kvittot/köpehandlingen.
Information om dig:
Namn:
Adress:
Postnr:
Ort:
Mailadress:
Telefon / Mobilnr:
Information om din produkt:
Märke:
Modell:
Serienummer:
Användningsområde:
Hemmabruk REHAB LC-Miljö
Inköpsdatum:
Kvitto nr/order nr:
Skadedatum (när uppstod skadan):
Informatiom om skadan: Beskriv så mycket du kan, felkoder, hur felet känns osv.